Se Kelly Wearstler belysing här!

Kategorie: Arts & Crafts Tapeter

Arts & Crafts-rörelsen uppstod i Storbritannien på 1800-talet och var en konstriktning som fick stort inflytande på hantverk, inredning, arkitektur samt trädgårdskonst. Rörelsen eftersträvade en stil som var en motreaktion mot de eklektiska och historiska stilarna som den industriella revlotionen hade skapat. Rörelsen förespråkade hantverk framför maskintillverkade produkter och personlig stil framför de historiska stilarna.

Arts & Crafts-rörelsen ville gå tillbaka till traditionellt konsthantverk och i och med det fick hantverkare nu samma status som konstnärer. För att tydligt påvisa hantverket och så lämnades många av föremålen ofärdiga, rörelsen påvisade även en preferens för lantlig idyll och nygotik. Konstnären, mönsterdesignen, formgivaren och författaren William Morris anses av många vara Arts & Crafts-rörelsen företrädare. Hans vision var att göra vackra föremål tillgängligt för alla, även för dem i lägre samhällsklasser. William Morris dotter Mary ”May” Morris räknas som en av de kvinnliga pionjärerna inom Arts & Crafts-rörelsen, det var även hon som designade bland annat ”Honeysuckle” som är en av Morris & Co's storsäljare än idag.

Läs mer

Arts & Crafts-rörelsen uppstod i Storbritannien på 1800-talet och var en konstriktning som fick stort inflytande på hantverk, inredning, arkitektur samt trädgårdskonst. Rörelsen eftersträvade en stil som var en motreaktion mot de eklektiska och historiska stilarna som den industriella revlotionen hade skapat. Rörelsen förespråkade hantverk framför maskintillverkade produkter och personlig stil framför de historiska stilarna.

Arts & Crafts-rörelsen ville gå tillbaka till traditionellt konsthantverk och i och med det fick hantverkare nu samma status som konstnärer. För att tydligt påvisa hantverket och så lämnades många av föremålen ofärdiga, rörelsen påvisade även en preferens för lantlig idyll och nygotik. Konstnären, mönsterdesignen, formgivaren och författaren William Morris anses av många vara Arts & Crafts-rörelsen företrädare. Hans vision var att göra vackra föremål tillgängligt för alla, även för dem i lägre samhällsklasser. William Morris dotter Mary ”May” Morris räknas som en av de kvinnliga pionjärerna inom Arts & Crafts-rörelsen, det var även hon som designade bland annat ”Honeysuckle” som är en av Morris & Co's storsäljare än idag.

Läs mindre

Arts & Crafts Tapeter

Es tut uns leid, aber deine Suche nach Produkten hat keine Treffer ergeben.